• Nederlands
  • English

HSM voor meer veiligheid in hotels

Hotel Security Management

De HSM is een stichting die in 1990 oorspronkelijk als vereniging werd opgericht door Security Managers van een aantal Amsterdamse hotels. Het hoofddoel van toen is nog steeds actueel; het weren van veel voorkomende criminaliteit in de aangesloten hotels door stelselmatige daders te herkennen, informatie uit te wisselen, bijeenkomsten te organsieren en/of trainingen aan te bieden. Sinds 2007 heeft de vereniging een nauwe samenwerking met de Koninklijke Horeca Nederland, de politie Amsterdam en heeft ondertussen al meer dan 100 hotels aangesloten. In 2019 is de vereniging na unanieme instemming van de leden overgegaan in een stichting met een Raad van Toezicht.

Hotels in Nederland kunnen zich aanmelden en na beoordeling van het HSM bestuur aangesloten worden. Zij krijgen dan onder andere toegang tot het digitale waarschuwingssysteem. Zij kunnen zelf, na het doen van aangifte bij de politie, ook op het waarschuwingsregister melding maken van strafbare feiten en worden gewaarschuwd indien andere hotels vergelijkbare incidenten hebben meegemaakt. Op deze manier wordt voorkomen dat daders van strafbare zaken in meerdere hotels kunnen toeslaan. Binnen de HSM worden ook andere veiligheid gerelateerde onderwerpen gedeeld in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen waaronder bijvoorbeeld preventie van mensenhandel, loverboy praktijken of illegale prostitutie. 

Stichting HSM is een begrip geworden in de hotels van Amsterdam en omstreken en naar verwachting in de toekomst in heel Nederland. Voor meer informatie kunt u per e-mail contact met ons opnemen.

 

Hoe het werkt

Registreren

Hotels in Amsterdam, Rotterdam en omstreken kunnen na beoordeling van het HSM bestuur lid worden van deze vereniging. De deelnemende hotels worden na het betalen van de jaarlijkse contributie aangesloten op het digitale waarschuwingssysteem.

Monitor

Deelnemende hotels kunnen meldingen van bijvoorbeeld walk outs, ongewenste personen, daders van diefstallen e.d. met foto’s (indien beschikbaar) plaatsen op het systeem.

Secure

Alle deelnemende hotels ontvangen een waarschuwing per e-mail en kunnen vervolgens de waarschuwing op de web site bekijken. Op deze manier wordt voorkomen dat daders van ongewenste activiteiten in meerdere hotels kunnen toeslaan.

Hotels in het netwerk

  • Accor Hotels
  • Ibis Hotels
  • Hotel The Grand
  • Intercontinental Hotels & Resorts
  • NH Hotels
  • Novotel Hotels
  • Sheraton
  • W Hotels

Veel Gestelde Vragen

Wie controleert de website?

Het bestuur van de HSM controleert de website en kan informatie verwijderen die niet juist is ingevoerd of niet aan de wettelijke eisen voldoet.

Voldoet de HSM aan alle wettelijke eisen?

De stichting HSM werkt nauw samen met de Nationale Politie en de Koninklijke Horeca. De website is ook aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). We voldoen aan de eisen gesteld door het AP. We maken attent dat de deelnemende hotels zelf het protocol goed moeten volgen om aan de regels te voldoen. 

Wat is de contributie voor deelname?

Contributie voor deelname is bepaald op 199.- euro per hotel per jaar. Wij rekenen eenmalig 45.- euro ten behoeve van adminstratie en inschrijfkosten bij nieuwe aanmeldingen. 

Hoe kan ik mijn hotel aanmelden?

U kunt op de HSM website voor inloggen klikken op aanmelden.

Wat zijn de voorwaarden voor deelname?

Alle aanmeldingen worden getoetst door het bestuur. Als stelregel wordt gehandhaaft dat alle 3, 4 en 5 sterren hotels in Amsterdam en omstreken lid kunnen worden. 

Hoe kan de deelname worden beëindigt?

Als hotel kunt u uw deelname per e-mail opzeggen. Indien u later weer aangesloten wilt worden brengen wij 45.- euro inschrijf- en administratiekosten in rekening. Het bestuur kan de deelname ook schorsen of opzeggen indien een hotel zich niet aan de regels van het protocol houd en/of zijn financiele verplichtingen niet nakomt.

Kunnen meerdere hotels van bv. dezelfde keten onder één abonnement vallen?

Nee dit is niet toegestaan. Ieder hotel dient zelf een lidmaatschap aan te vragen.

Hoeveel e-mail adressen kan ik opgeven per hotel?

Per hotel kunnen er twee e-mail adressen opgegeven worden die een e-mail ontvangen als er een nieuwe waarschuwing is ingevoerd. Met dit mail adres en een wachtwoord kunnen zij inloggen op de website.

Heeft u een andere vraag?

Vul dan dit formulier in.

Veilige registratie voor hotels